Zdraví, vždy až na prvním místě.

Moderní doba přináší moderní problémy. Daň za náš pohodlný způsob života je problematika obezity a s ní souvisejícími zdravotními problémy, které nejsou jen problémem daných jednotlivců, ale jako množina je to celospolečenský problém s mnoha negativními dopady. Zvýšené náklady na nemocenské plnění, vyšší nemocnost i úmrtnost v daleko mladším věku, z hlediska ekonomických ukazatelů jsou obézní lidé, daleko méně výkonní a pro společnost méně přínosní Tolik bezemotivní statistiky, ale život je plný emocí, radostí i starostí. Jsou jedinci, kteří díky vrozeným genetickým dispozicím mají s nadváhou problém, který je bez lékařské pomoci, či nějakého bariatrického chirurgického zákroku téměř neřešitelný, pak je tady ale mnohem větší skupina bojující s nadváhou, která se do potíží dostala civilizačním způsobem života, plného sedavých aktivit, dobrého jídla a požitků.

zdraví

Toto je naše cílová skupina, které můžeme pomoci a společně dosažené výsledky jsou nadstandardním oceněním našeho podnikání a dobrý pocit z pomoci jednotlivci, či skupině, je k nezaplacení. Jednou z variant vedoucí k redukci váhy jsou proteinové koktejly na hubnutí Goodly, které naše společnost nabízí. Dřívější divoké metody redukčních diet, mnohdy vedly k nežádoucímu jo-jo efektu, kdy člověk po určité době končil na vyšší tělesné hmotnost, než byla výchozí a rychlý úbytek váhy vedl k prohloubení stávajících zdravotních problémů a v mnoha případech vedlo i k novým.

postava

Naše výrobky vycházejí z nejnovějších vědeckých poznatků o metabolismu a celkové stavbě lidského těla. Naše výrobky berou ohledy na procesy probíhající v našem těle a správný způsob hubnutí by uživatel neměl pociťovat s nějakými negativními účinky, jako je slabost, hlad, či nevolnosti z nedostatečného příjmu, tělu potřebných živin. Naopak by měl mít pocit nasycenosti a vitality a jediným průvodním jevem by měla být lepší pohyblivost, nálada, vitalita a radost z estetických změn těla v důsledku správné redukce váhy. Výhodou našeho výrobku je, že neslouží jen výkonným sportovcům, kdy je úbytek váhy spojen s obrovským energetickým úbytkem, při sportovních aktivitách, ale i běžným lidem, kteří v důsledku věku, fyzického stavu, nedostatku času apod., nejsou schopni redukovat váhu zvýšeným fyzickým výdejem.

Podrobnosti k výrobkům i dané problematice, naleznete na našich stránkách.

Budeme se těšit na naši společnou zdravou cestu.