Kde všude může nastat únik vody

Škody, které může způsobit únik vody, asi není třeba popisovat. Zvláště pokud zůstane delší dobu neobjeven. Je tedy jasné, že bychom se měli snažit mu předejít. Bohužel, většina lidí má skutečně jen mlhavou představu o tom, jak to udělat. Obvykle se zde omezujeme pouze na to, že před odchodem z domu zkontrolujeme, zda jsou všechny kohoutky skutečně vypnuté, a je pravdou, že zdánlivě toho o moc více udělat nemůžeme. Avšak, jak již bylo řečeno, pouze zdánlivě.

jedno ze slabých míst rozvodu vody

Tím, na co bychom se měli zaměřit, je otázka, kde je únik vody v našem bytě nejpravděpodobnější. Ačkoliv totiž záleží na více faktorech, jsou slabá místa, která jsou takřka univerzální. A na ta je dobré se zaměřit a pravidelně je kontrolovat. Která to jsou? V první řadě se jedná o spoje se sifonem. Tudy totiž často voda protéká pod poměrně velkým tlakem, navíc jsou vystaveny poměrně velké stálé zátěži. Rozhodně tedy není od věci občas zkontrolovat, zda se nezačínají uvolňovat či zda se tam neobjevují první kapičky. Pokud ano, je vhodné volat instalatéra.

instalatér při kontrole potrubí

To však není jediný slabý bod. Další najdeme ve spojích trubek, zvláště v místech, kde se zatáčí. Zde je problém v tom, že tato část je obvykle skryta ve stěnách a není snadné se k ní dostat. Proto je dobré je nechávat pravidelně prohlédnout odborníkem.

Samozřejmě také záleží na stavu a stáří potrubí. I zde platí, že čím je starší, tím více je náchylné k poškození a tím hůře drží pohromadě. Pokud tedy máme pocit, že již přesluhuje, je dobré jej nechat vyměnit. Jistě, nebude to levná záležitost, avšak je potřeba vzít v úvahu, že budeme mít klid na další desítky let. Navíc tím značně snížíme riziko protékání a poškození, které by se nám nakonec mohlo značně prodražit.

Zkrátka, je dobré věnovat pozornost celému vodovodnímu systému v našem domově, nejen té části, kterou vidíme. Pak nebudeme nepříjemně překvapeni.