Optimismus jako začátek úspěchu

Optimismusani v nejmenším neznamená životní postoj „já mohu všechno“. Jde právě o to, přiměřeně se vyrovnat s realitou. Je třeba se naučit vidět v sobě samém jedinečnou osobnost. Střízlivá sebeúcta pomůže člověku překonat neúspěch.
I děti je třeba vést k tomu, aby sipovídaly samy se sebou, rozebíraly negativní události, posuzovaly jejich příčiny, pozorně se nad nimi zamýšlely. Tak se člověk už v raném věku naučí poznávat vlastní chyby a omyly. Vytváří si souvislosti mezi tím, co cítí a jak myslí.
muž ve spěchu
Pro každou situaci se snažte najít dvě možnosti, dva různé způsoby jednání, a potom se rozhodněte pro lepší z nich.
Zakažte si negativně myslet. Sem tam se sice rozčílíte, ale to přejde. Řekněte každému jasně svůj názor, neduste nic v sobě, neužírejte se tím. Zakažte si trému.
Necouvejte před skutečností, nezavírejte před ní oči. Člověk musí počítat s tím, že přicházejí i nepříznivé jevy a neúspěchy, ale existuje i možnost na ně působit a obracet je ve svůj prospěch.
papíroví smajlíci
Vždy stůjte za tím, co děláte. Dopustíte – li se chyby, přiznejte ji, a to hned a budete se cítit lépe.
Naučte se říkat NE!Jinak můžete být stále pod tlakem.
Udělejte si občas přestávku. Už jen pár minut může v boji se stresem způsobit úplný zázrak.
Vydýchejte stres ze sebe. Vzpřímeně se posaďte nebo postavte a zhluboka se nadechněte tak, abyste cítili, jak se vám napíná bránice a břicho. Potom právě tak vědomě zhluboka vydechněte.
 Utečte stresu. Věnujte se joggingu nebo se každý den vydejte ostrým tempem na procházku.
pod nátlakem
Osvojte si uvolňovací techniky, jako je jóga nebo autogenní trénink.
Smějte se často a s chutí,protože smích je lék nejlepší. Naladí na optimistickou notu.
Vykřičte napětí a pesimismus ze sebe.Vydat občas hlasitý výkřik nebo hlasitý zpěv uvolní nahromaděné napětí.
 I klidu se lze naučit. Při každém vydechnutí řekněte KLID. A cvičte to tak dlouho, dokud se vám s každým vydechnutím automaticky nespojí vědomí klidu.